最新资讯

济南市增强修建工地疫情防控事情

为贯彻落实全市疫情防控工作视频会议要求,全力保障建筑工地人员健康安全和项目建设进度,3月12日,济南市住房和城乡建设局发布《关于进一步加强我市房屋建筑施工领域疫情防控工作的通知》,强调在建工程施工人员核酸检测“应检尽检”,进出施工现场须查验健康码和行程卡。

针对建筑工地外来人员集中、流动性大等特点,市住房城乡建设局要求,全市所有在建工程项目要严格落实疫情防控相关规定,施工人员按规定进行核酸检测,确保“应检尽检”,“绿码”上岗,尤其是做好从中高风险区返回或途经人员的排查工作,落实好人员登记建档、核酸检测、日常测温、定时消杀等措施。

工地日常管理方面,济南市要求,各在建工程项目要严格执行施工现场封闭集中管理、24小时出入通道查验、施工现场人员实名制管理和疫情信息报送等规定,施工现场只开放一个进、出口,所有进出人员均需测温登记、佩戴口罩、查验行程卡和健康码,外来人员一律不得进入建筑工地;工地内部建立一人一档,落实专人负责新进返岗人员的健康档案,认真做好核查登记,严格执行“错时开工、错时就餐、错时盥洗、错时洗浴”等规定,禁止各类聚集性活动,合理安排施工工序,减少班组交叉作业。

为进一步压紧压实防控责任,市区两级建设行政主管部门要加大对辖区在建工地的督导力度,每日调度全市所有在建工程项目各项措施落实情况,及时掌握入场人员有关情况,提前预判,发现问题第一时间采取应对措施。

3月14日起,济南市住房城乡建设部门将开展“四专一把关+”专项行动,重点检查各施工项目疫情防控工作:查阅施工项目疫情防控资料,重点抽查专项防控工作方案及应急预案、现场人员健康档案、人员首次进场测温记录、日常测温记录、日常消杀记录等是否齐全真实;对进出工地登记测温、场所消毒、临时生活区测温、人员用餐管理、防疫物资储备、临时隔离场所设置等,核实项目是否严格落实专项方案。


亚搏手机版app下载体育官网 - 手机版安装
【读音】:

wéi guàn chè luò shí quán shì yì qíng fáng kòng gōng zuò shì pín huì yì yào qiú ,quán lì bǎo zhàng jiàn zhù gōng dì rén yuán jiàn kāng ān quán hé xiàng mù jiàn shè jìn dù ,3yuè 12rì ,jì nán shì zhù fáng hé chéng xiāng jiàn shè jú fā bù 《guān yú jìn yī bù jiā qiáng wǒ shì fáng wū jiàn zhù shī gōng lǐng yù yì qíng fáng kòng gōng zuò de tōng zhī 》,qiáng diào zài jiàn gōng chéng shī gōng rén yuán hé suān jiǎn cè “yīng jiǎn jìn jiǎn ”,jìn chū shī gōng xiàn chǎng xū chá yàn jiàn kāng mǎ hé háng chéng kǎ 。

zhēn duì jiàn zhù gōng dì wài lái rén yuán jí zhōng 、liú dòng xìng dà děng tè diǎn ,shì zhù fáng chéng xiāng jiàn shè jú yào qiú ,quán shì suǒ yǒu zài jiàn gōng chéng xiàng mù yào yán gé luò shí yì qíng fáng kòng xiàng guān guī dìng ,shī gōng rén yuán àn guī dìng jìn háng hé suān jiǎn cè ,què bǎo “yīng jiǎn jìn jiǎn ”,“lǜ mǎ ”shàng gǎng ,yóu qí shì zuò hǎo cóng zhōng gāo fēng xiǎn qū fǎn huí huò tú jīng rén yuán de pái chá gōng zuò ,luò shí hǎo rén yuán dēng jì jiàn dàng 、hé suān jiǎn cè 、rì cháng cè wēn 、dìng shí xiāo shā děng cuò shī 。

gōng dì rì cháng guǎn lǐ fāng miàn ,jì nán shì yào qiú ,gè zài jiàn gōng chéng xiàng mù yào yán gé zhí háng shī gōng xiàn chǎng fēng bì jí zhōng guǎn lǐ 、24xiǎo shí chū rù tōng dào chá yàn 、shī gōng xiàn chǎng rén yuán shí míng zhì guǎn lǐ hé yì qíng xìn xī bào sòng děng guī dìng ,shī gōng xiàn chǎng zhī kāi fàng yī gè jìn 、chū kǒu ,suǒ yǒu jìn chū rén yuán jun1 xū cè wēn dēng jì 、pèi dài kǒu zhào 、chá yàn háng chéng kǎ hé jiàn kāng mǎ ,wài lái rén yuán yī lǜ bú dé jìn rù jiàn zhù gōng dì ;gōng dì nèi bù jiàn lì yī rén yī dàng ,luò shí zhuān rén fù zé xīn jìn fǎn gǎng rén yuán de jiàn kāng dàng àn ,rèn zhēn zuò hǎo hé chá dēng jì ,yán gé zhí háng “cuò shí kāi gōng 、cuò shí jiù cān 、cuò shí guàn xǐ 、cuò shí xǐ yù ”děng guī dìng ,jìn zhǐ gè lèi jù jí xìng huó dòng ,hé lǐ ān pái shī gōng gōng xù ,jiǎn shǎo bān zǔ jiāo chā zuò yè 。

wéi jìn yī bù yā jǐn yā shí fáng kòng zé rèn ,shì qū liǎng jí jiàn shè háng zhèng zhǔ guǎn bù mén yào jiā dà duì xiá qū zài jiàn gōng dì de dū dǎo lì dù ,měi rì diào dù quán shì suǒ yǒu zài jiàn gōng chéng xiàng mù gè xiàng cuò shī luò shí qíng kuàng ,jí shí zhǎng wò rù chǎng rén yuán yǒu guān qíng kuàng ,tí qián yù pàn ,fā xiàn wèn tí dì yī shí jiān cǎi qǔ yīng duì cuò shī 。

3yuè 14rì qǐ ,jì nán shì zhù fáng chéng xiāng jiàn shè bù mén jiāng kāi zhǎn “sì zhuān yī bǎ guān +”zhuān xiàng háng dòng ,zhòng diǎn jiǎn chá gè shī gōng xiàng mù yì qíng fáng kòng gōng zuò :chá yuè shī gōng xiàng mù yì qíng fáng kòng zī liào ,zhòng diǎn chōu chá zhuān xiàng fáng kòng gōng zuò fāng àn jí yīng jí yù àn 、xiàn chǎng rén yuán jiàn kāng dàng àn 、rén yuán shǒu cì jìn chǎng cè wēn jì lù 、rì cháng cè wēn jì lù 、rì cháng xiāo shā jì lù děng shì fǒu qí quán zhēn shí ;duì jìn chū gōng dì dēng jì cè wēn 、chǎng suǒ xiāo dú 、lín shí shēng huó qū cè wēn 、rén yuán yòng cān guǎn lǐ 、fáng yì wù zī chǔ bèi 、lín shí gé lí chǎng suǒ shè zhì děng ,hé shí xiàng mù shì fǒu yán gé luò shí zhuān xiàng fāng àn 。


发表评论

search